AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Växtodlingsbrev 14-18

 

Planera för höstrapssådd!

Avdödning av höstraps inför skörd

Aktuellt

2018-07-11 Växtodlingsbrev 14-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Planera för höstrapssådden, Avdödning av höstraps.

2018-06-18 Växtodlingsbrev 13-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Väderleken överskuggar effekterna av odlingsåtgärderna, läget i höstsäden, läget  i vårsäd, kvävekomplettering i vårsäd, Ärtbladlöss & Rapsbaggar i vårraps.

2018-05-21 Växtodlingsbrev 12-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Ogräsbekämpning i vårsäd, Ogräsbekämpning i ärter, Ogräsbekämpning i lin, Ogräsbekämpning i vårraps, Tillväxtreglering av frövallar, Andra stråförkortningen i råg & Svamp och trips i råg och höstkorn.

2018-05-14 Växtodlingsbrev 11-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Jordloppor i lin och våroljeväxter, Gör riskvärdering för fritfluga nu, Bevaka förekomst av gulrost!, Bomullsmögel i höstraps & Skorpbrytning.

2018-05-03 Växtodlingsbrev 10-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Rapsbaggar i höstraps, vetedvärgsjuka, Timotejfluga, Ogräsbekämpning före uppkomst, Ogräs i frövall.

2018-04-26 Växtodlingsbrev 08-18 & 09-18

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

Ogräsbekämpning i höstraps, Tidigt utvecklade ogräs i höstsäd, Bedöm bekämpningsbehovet av spillsäd inför vårsådd, Vårbruk!

2018-04-06 Växtodlingsbrev 07-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Övervintring och gödsling av höstsådda grödor.

2018-03-23 Växtodlingsbrev 04-18, 05-18 & 06-18

Nu finns tre nya brev att läsa på våra kundsidor.

Växtskydd.

2018-03-01 Växtodlingsbrev 03-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Spridningsregler - gödsel.

2018-02-03 Växtodlingsbrev 02-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

SAM-ansökan 2018, Nyheter i SAM-internet, Stödrätter som förlorats p.g.a. infrastruktursbyggen.

2018-01-23 Växtodlingsbrev 01-18

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Vad kan vi göra för att höja våra höstveteskördar?

2017-12-28 Växtodlingsbrev 33-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Året som gått - del 2.

2017-12-21 Växtodlingsbrev 32-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Året som gått - del 1.

2017-12-07 Växtodlingsbrev 31-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Vad har du för resistensstrategi?

2017-11-30 Växtodlingsbrev 30-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Att tänka på inför SAM 2018, Glyfosat godkänt för ny 5-årsperiod.

2017-11-20 Växtodlingsbrev 29-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Tema - Svartrost.

2017-11-14 Växtodlingsbrev 28-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Sortval - vårutsäde.

2017-10-30 Växtodlingsbrev 27-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Höstrapsens utveckling inför vintern, Undersök höstrapsens kväveupptag.

2017-10-27 Växtodlingsbrev 26-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Höstbruk och regn.

2017-10-24 Växtodlingsbrev 25-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Tema - växtföljdssjukdomar i raps.

2017-10-09 Växtodlingsbrev 24-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Broddbehandling av höstgrödor, Svalare väder behövs för behandling med Kerb Flo i oljeväxter.

2017-09-15 Växtodlingsbrev 23-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Höstbekämpning - ogräs i höstvete, råg, rågvete, höstkorn, planering inför broddbehandlingar och glöm inte att lämna obehandlade nollrutor.

2017-08-24 Växtodlingsbrev 22-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Planera inför höstbruk och sådd, risker med för tidig sådd och ogräsbehandling på hösten.

2017-07-14 Växtodlingsbrev 21-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Planera för höstrapssådden, avdödning av höstraps.

2017-07-11 Växtodlingsbrev 20-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Höstgrödor - sortval.

2017-07-04 Växtodlingsbrev 19-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Grödval 2018.

2017-06-30 Växtodlingsbrev 18-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Grödval 2018.

2017-06-22 Växtodlingsbrev 17-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Rapsbaggar & bomullsmögel i vårraps, svampbehandling i vårsäd, kvävekomplettering i vårsäd och ärtbladlöss.

2017-06-12 Växtodlingsbrev 16-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Svampbehandling höstsäd.

2017-06-07 Växtodlingsbrev 15-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Kväveläge i höstvete.

2017-05-26 Växtodlingsbrev 14-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-05-22 Växtodlingsbrev 13-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Ogräsbekämpning i vårsäd, ogräsbekämpning i ärter, ogräsbekämpning i vårraps, ogräsbekämpning i lin, fritfluga och glöm ej bort jordlopporna.

2017-05-09 Växtodlingsbrev 12-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Rapsbaggar i höstraps, Jordloppor i lin & våroljeväxter, Ogräsläget, Kväveupptag, Skorpbrytning.

2017-04-21 Växtodlingsbrev 11-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-04-04 Växtodlingsbrev 10-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-03-20 Växtodlingsbrev 09-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-03-14 Växtodlingsbrev 08-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-03-10 Växtodlingsbrev 07-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-03-06 Växtodlingsbrev 06-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-02-24 Växtodlingsbrev 05-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-02-10 Växtodlingsbrev 03-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-02-01 Växtodlingsbrev 02-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2017-01-26 Växtodlingsbrev 01-17

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-30 Växtodlingsbrev 34-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-22 Växtodlingsbrev 33-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-19 Växtodlingsbrev 32-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-13 Växtodlingsbrev 31-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-06 Växtodlingsbrev 29 & 30-16

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2016-12-01 Växtodlingsbrev 28-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-11-28 Växtodlingsbrev 27-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-11-04 Växtodlingsbrev 26-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-10-27 Växtodlingsbrev 25-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-10-11 Växtodlingsbrev 24-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-09-15 Växtodlingsbrev 23-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-09-02 Växtodlingsbrev 21 & 22-16

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2016-07-13 Växtodlingsbrev 19 & 20-16

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2016-07-06 Växtodlingsbrev 18-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-07-05 Växtodlingsbrev 17-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-06-16 Växtodlingsbrev 16-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-06-02 Växtodlingsbrev 15-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-05-27 Växtodlingsbrev 14-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-05-20 Växtodlingsbrev 13-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-05-17 Växtodlingsbrev 12-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-05-06 Växtodlingsbrev 11-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-04-21 Växtodlingsbrev 10-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-04-09 Växtodlingsbrev 09-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-03-23 Växtodlingsbrev 08-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-03-21 Växtodlingsbrev 07-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-03-17 Växtodlingsbrev 06-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-03-14 Växtodlingsbrev 05-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-02-22 Ingen dispens för insektsbetning av vårrapsutsäde

KEMI har nu avslagit den dispensansökan som SFO och LRF lämnade in tidigare. Det innebär att vi är fortsatt hänvisade till att försöka åstadkomma snabbast möjliga etablering av vårrapsen för att minska risken för skador av jordloppor.

2016-02-18 Växtodlingsbrev 04-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-02-05 Växtodlingsbrev 03-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-01-28 Växtodlingsbrev 02-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2016-01-19 Växtodlingsbrev 01-16

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-12-23 Växtodlingsbrev 33-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-12-07 Växtodlingsbrev 32-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-11-12 Växtodlingsbrev 31-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-11-02 Växtodlingsbrev 30-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-10-29 Växtodlingsbrev 29-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-10-16 Växtodlingsbrev 28-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-10-06 Växtodlingsbrev 27-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-09-21 Växtodlingsbrev 26-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-09-10 Växtodlingsbrev 25-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-09-01 Växtodlingsbrev 24-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-08-27 Bevaka höstrapsen!

Vi har hittat larver av kålbladstekel i höstraps. Förekomsten kan variera inom fält men larverna kan äta mycket av plantorna på kort tid om förekomsten blir stor. Bekämpning görs med pyretroid, ett riktvärde för bekämpning är c:a 1 larv/planta i genomsnitt. Bilderna visar skador av larver samt en larv, dessa kan variera något i storlek och färg innan de är "fullbildade" men har en ljus rand längs sidan, även om resten av larven kan vara grå eller svartbrun.

Om det kommer mer nederbörd den närmaste tiden kan även risken för snigelangrepp öka igen, speciellt stor är faran då i fält där plantorna inte hunnit så långt i sin utveckling. Håll koll eller kontakta oss så hjälper vi till med fältkontroller!

kaalbladstekel.JPGLarv-kaalbladstekel-3.JPG

2015-08-25 Kvalitetsläge höstvete

Vi har gjort en provtröskning även denna vecka. Logga in under Kundsidor och klicka på Spannmålsprover-Kvalitetsutveckling i den högra menyn för att se resultaten. Proteinhalterna ligger fortsatt relativt lågt. Vattenhalterna har sjunkit rejält och  falltalen ser därmed litet bättre ut.

2015-08-19 Kvalitetsläge höstvete

Vi har idag provtröskat sex olika vetesorter. Logga in under Kundsidor och klicka på Spannmålsprover-Kvalitetsutveckling i den högra menyn för att se resultaten. Proteinhalterna ligger i det lägre intervallet, med enstaka undantag, vilket vi befarat efter den solfattiga sommaren. Falltalen är inte riktigt tillförlitliga vid de högre vattenhalterna då de fortfarande kan vara på väg upp.

2015-07-29 Växtodlingsbrev 23-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-07-15 Växtodlingsbrev 22-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-07-13 Växtodlingsbrev 20 & 21-15

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2015-06-30 Gulrost i korn och välkomna till oss på Brunnby Lantbrukardagar!

Vi har hittat ett lokalt angrepp av gulrost i fält med korn av sorten Aukusti. Angreppet är kraftigt i en avgränsad del av fältet men kornet har passerat blomning sedan en tid och bekämpning är inte aktuellt. Det är mycket ovanligt med angrepp av gulrost i korn, Växtskyddscentralen har hittat enstaka blad under de senaste åren, det är inte heller något vanligt problem i södra Sverige. Notera gärna om ni skulle få angrepp i korn, om förekomsten skulle öka i korn kan det röra sig om nya raser av gulrost.

Välkomna till vår monter nära Gropen på Brunnby Lantbrukardagar imorgon och på torsdag!

Gulrostkorn.JPG

Gulrostkorn2.JPG

2015-06-29 Växtodlingsbrev 19-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-06-18 Växtodlingsbrev 18-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-06-17 Bevaka angrepp av gulrost!

Kontrollera förekomsten av gulrost i höst-, vår- och rågvete. Bilderna visar nya angrepp i Olivin, det ena bladet har bara hunnit utveckla en pustel, och angreppet har börjat med endast en ljus strimma. Håll koll efter sådana i fälten, ofa kommer pustlarna någon dag efter det.

Gulrost-1.JPG

Gulrost-2.JPG

2015-06-17 Växtodlingsbrev 17-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-06-09 Växtodlingsbrev 16-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-06-01 Växtodlingsbrev 15-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-05-20 Fritflugor finns i området

Växtskyddscentralerna har hittat en del fritflugor i utställda blåskålar och det indikerar att förekomsten av övervintrade flugor är stor. Vädret har varit kallt och det är bara de varmaste lägena i vårt område som nått de 70 daggrader som brukar krävas för att de tidigaste flugorna ska svärma, den större förekomsten blir sällan före 90 daggrader. Fritflugorna orsakar skada i främst vårvete och havre, och bara tills grödan har fått 3-4 blad. Känsligast är grödorna i 1,5-bladsstadiet där många fält nu befinner sig. Gör riskvärderingen som finns i menyn till höger under Kundsidor, för att bedöma om pyretroidbekämpning behöver sättas in.

2015-05-18 Växtodlingsbrev 14-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-05-15 Växtodlingsbrev 13-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-05-04 Växtodlingsbrev 12-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-04-28 Viktig information om träda i SAM-ansökan!

Budskapen kring vad som gäller för träda har varit mycket röriga och oklara för årets SAM-ansökan. Detta då det tillkommit regler kring bl.a. träda som ekologisk fokusareal. Det senaste beskedet som kom från Jordbruksverket i förra veckan indikerade plötsligt att ingen träda fick brytas eller vara i produktion före 16 juli, eller eventuellt 31 juli beroende på vilket stöd den kopplats till. Ingen föreskrift fanns dock att hänvisa till och vi skickade informationen till en journalist på ATL och bad dem ta reda på vad som gällde. I dag fick vi beskedet om att Jordbruksverket nu beslutat att trädan tas i produktion den dag en ny gröda sås på den. Det är alltså ok att spruta eller bearbeta trädan när som helst, vare sig den är bevuxen eller svartträda. Dock får den inte betas eller skördas om den ligger som ekologisk fokusareal eller om den krävs för att uppfylla kravet på två eller tre grödor i förgröningsstödet. Om trädan inte ligger inom något av dessa villkor får den behandlas valfritt, som tidigare, dock inte putsas före 1 juli (eller 15 juni inför sådd av höstoljeväxter). ATL publicerar en artikel om detta på torsdag.

2015-04-23 Växtodlingsbrev 11-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-04-15 Växtodlingsbrev 10-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-03-26 Växtodlingsbrev 08 & 09-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-03-18 Växtodlingsbrev 07-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-03-16 Växtodlingsbrev 05 & 06-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-03-13 Växtodlingsbrev 04-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-03-02 Växtodlingsbrev 03-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-02-12 Växtodlingsbrev 02-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2015-01-20 Växtodlingsbrev 01-15

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-12-30 Växtodlingsbrev 34 & 35-14

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2014-12-23 Växtodlingsbrev 33-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-12-18 Växtodlingsbrev 32-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-11-24 Växtodlingsbrev 31-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-11-10 Växtodlingsbrev 30-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-11-03 Växtodlingsbrev 29-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-10-21 Växtodlingsbrev 28-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-09-24 Växtodlingsbrev 27-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-09-12 Växtodlingsbrev 26-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-09-01 Växtodlingsbrev 25-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-08-26 Växtodlingsbrev 24-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-07-15 Vinnare av årets tävling på Brunnbys Lantbrukardagar

Anders Vikström från Norr Hårsbäck hade flest rätt och vann därmed ett årsabonnemang på AgriFocus växtodlingsbrev för 2015. Tvåa i tävlingen blev Anders Larsson, Tärna, han vann ett årsabonnemang på AgriFocus mobila sprutjournal för 2015.

2014-07-15 Växtodlingsbrev 23-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-07-09 Växtodlingsbrev 22-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-07-08 Växtodlingsbrev 21-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-07-01 Växtodlingsbrev 20-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-06-12 Växtodlingsbrev 19-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-06-12 Växtodlingsbrev 17 & 18-14

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2014-05-28 Växtodlingsbrev 16-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-05-15 Växtodlingsbrev 14 & 15-14

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2014-05-08 Växtodlingsbrev 13-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-04-24 Växtodlingsbrev 12-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-04-10 Växtodlingsbrev 11-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-03-30 Växtodlingsbrev 10-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-03-25 Växtodlingsbrev 09-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-03-17 Växtodlingsbrev 08-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-03-12 Växtodlingsbrev 06 & 07-14

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2014-03-09 Växtodlingsbrev 05-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-02-17 Växtodlingsbrev 03 & 04-14

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2014-01-20 Lantbrukskrönika: Nya regler gäller - men saknas...

På nyårsdagen trädde EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel i kraft. Direktivet innehåller ett antal punkter om förändrad praxis när det gäller hantering och användning av växtskyddsmedel. Den punkt i direktivet som kanske känns mest omvälvande för svenska lantbrukare är kravet på tillämpning av integrerat växtskydd (IPM). Jordbruksverket har sammanställt ett antal principer för integrerat växtskydd, men det är viktigt att veta att det fortfarande inte finns några regler för hur det i praktiken skall tillämpas och därmed kunna kontrolleras. Jordbruksverkets förslag till föreskrifter var ute på remiss till mitten av december, men det senaste budet är nu att föreskrifterna beräknas bli klara under 2014. Läs mer…

2014-01-20 Växtodlingsbrev 02-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2014-01-14 Växtodlingsbrev 01-14

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-12-30 Växtodlingsbrev 33 & 34-13

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2013-12-19 Växtodlingsbrev 32-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-11-25 Växtodlingsbrev 31-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-11-25 Växtodlingsbrev 30-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-11-25 Växtodlingsbrev 29-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-10-28 Växtodlingsbrev 28-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-07-16 Lantbrukskrönika: Att vara sin egen lyckas smed…

Skörden och höstbruket 2013 är nu praktiskt taget till ända. Höstgrödorna i vårt område var allt mellan obefintliga till relativt lågpresterande, vårgrödorna var däremot riktigt bra på flera håll vilket vägde upp en del av skördetappet. I resten av världen har prognoserna under året pekat på rejält ökad produktion av spannmål, inte minst för majsen, vilket har dämpat prisnivån för jordbruksråvaror. För många känns det nu betungande att sitta med en lägre totalskörd samtidigt som priserna tappar i höjd. Att marknaden har blivit allt mer komplex de senaste åren kan nog alla skriva under på, och det är något som knappast lär ändra sig. Det enda vi kan ändra är vårt eget förhållningssätt till läget och sättet vi agerar på i vårt företagande.

Läs mer…

2013-09-30 Växtodlingsbrev 27-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-09-15 Växtodlingsbrev 26-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-09-03 Växtodlingsbrev 25-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-08-22 Växtodlingsbrev 24-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-08-20 Växtodlingsbrev 23-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-07-16 Lantbrukskrönika: Hellre en liten välsignad bit än ett stort helvete?

Det har tidigare konstaterats att de svenska höstveteskördarna inte längre ökar i samma takt som tidigare. Detta har givit upphov till mycket diskussion och frågeställningar i branschen, vad beror detta på? Skördenivåerna i försöken har fortsatt att öka över tid, men den fältmässiga odlingen tycks alltså uppvisa en annan utveckling.  Vi har också haft en stark utveckling av bl.a. maskiner, redskap och växtskydd de senaste decennierna, vilket ju spontant skulle tänkas bidra ytterligare till stärkta odlingsresultat. En annan faktor som dock har förändrats i minst lika stor utsträckning är den så kallade storleksrationaliseringen. Enheterna har vuxit rejält och lantbruksföretagen ser annorlunda ut nu jämfört med för 20-30 år sedan.  Många har en mångfacetterad verksamhet, exempelvis med en utbredd entreprenadverksamhet i kombination med stora växtodlingsarealer. Den maskinkapacitet vi nu har tillgång till möjliggör detta i större utsträckning än tidigare. Läs mer…

2013-07-10 Växtodlingsbrev 22-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-07-03 Tävlingsresultat från Brunnbydagarna

Under Brunnbydagarna hade vi en tävling där deltagarna fick gissa aggregatstorleksfördelningen i materialet från en såbädd som vi tillverkat.

Dag 1, den 3/7, var aggregatstorleksfördelningen i såbädden 40% över 5 mm, 30% mellan 2 och 5 mm respektive 30% under 2 mm. Vinnare blev Ragne Tibblin från Björklinge som svarade helt rätt.

Dag 2, den 4/7, var aggregatstorleksfördelningen i såbädden 37% över 5 mm, 38% mellan 2 och 5 mm och 25% under 2 mm. Vinnare blev Kjell Carlsson i Tystberga som svarade mest rätt av deltagarna.

Vi gratulerar vinnarna, Ragne Tibblin & Kjell Carlsson, som därmed vann varsitt helårsabonnemang på AgriFocus växtodlingsbrev.

2013-07-03 Växtodlingsbrev 20 & 21-13

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2013-06-17 Växtodlingsbrev 19-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-06-17 Växtodlingsbrev 18-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-06-10 Växtodlingsbrev 17-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-06-06 Växtodlingsbrev 15 & 16-13

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2013-05-27 Växtodlingsbrev 14-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-05-16 Växtodlingsbrev 12 & 13-13

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2013-05-07 Växtodlingsbrev 11-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-05-03 Växtodlingsbrev 10-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-04-15 Växtodlingsbrev 09-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-04-05 Växtodlingsbrev 08-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-03-25 Växtodlingsbrev 07-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-03-22 Växtodlingsbrev 06-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-03-15 Inget förbud mot neonikotinoider

EU:s expertkommitté röstade fredagen den 15:e mars om EU-kommissionens förslag angående  användningen av tre specifika neonikotinoider. Förslaget skulle framförallt påverka det svenska lantbruket genom ett två-årigt förbud mot användning av de betmedel som är effektiva mot jordloppor vid odling av vårraps. Beslut uteblev då varken ja- eller nej-sidan nådde kvalificerad majoritet vid omröstningen.

2013-03-14 Växtodlingsbrev 05-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-03-12 Växtodlingsbrev 04-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-03-05 Lantbrukskrönika: Att producera eller importera - det är frågan

De omskrivna så kallade köttskandalerna har skapat debatt kring livsmedelsindustrin och matens ursprung, de har också givit upphov till ökad uppmärksamhet kring importerad mat hos allmänheten. Användningen av avloppsslam på åkermark har nu fått en tydligare koppling till livsmedelsimporten i och med en ny doktorsavhandling av Kersti Linderholm. Linderholm anger i sin avhandling att huvuddelen av det kadmium som återfinns i slammet i Sverige har sitt ursprung i maten vi äter, av vilken idag omkring hälften är importerad! Fosfor är nödvändigt för växtodling, men var ska den komma ifrån? Är det bättre med enbart mineralfosfor än recirkulerad fosfor i t.ex. slam, som trots allt härstammar från vår egen konsumtion? Eller är det rimligt att vi lägger starka hämskor på vår inhemska produktion och istället ytterligare försämrar vårt eget slam genom indirekt import av andras avloppsrester? Läs mer…

2013-02-17 Växtodlingsbrev 03-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-02-17 Växtodlingsbrev 02-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2013-01-22 Nytt hos AgriFocus - Lantbrukskrönika

Från och med nu kommer Agrifocus att publicera en månadskrönika som är tillgänglig för alla att läsa. Första krönikan har titeln: Ska marknadsprognoser styra ditt grödval? - Marknadsläge, prognoser och strategier för försäljning och inköp har stor betydelse för lönsamheten från och med att grödvalet är fastlagt till dess att skörden är levererad. En fråga som däremot inte är lika självklar är hur stor betydelse marknadsprognoser och terminspriser för kommande skörd skall ges för själva grödvalet. Läs mer…

2013-01-21 Växtodlingsbrev 01-13

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-12-28 Växtodlingsbrev 34 & 35-12

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2012-12-19 Växtodlingsbrev 33-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-12-14 Nya fältvandringsgrupper inför 2013

Inför 2013 startar vi upp två nya fältvandringsgrupper. Den ena med Fjärdhundra/Torstuna-trakten som huvudsakligt upptagningsområde. Den andra med Sala/Ransta som huvudsakligt upptagningsområde. Rådgivning riktar sig till dig som vill hålla dig uppdaterad i frågor som rör växtodling och lantbruksföretagande. Se mer under "Nya fältvandringsgrupper" i högerspalten eller anmäl dig direkt här.

2012-12-14 Växtodlingsbrev 32-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-12-06 Växtodlingsbrev 31-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-11-22 Växtodlingsbrev 30-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-10-30 Växtodlingsbrev 29-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-10-08 Växtodlingsbrev 28-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-09-18 Växtodlingsbrev 27-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-09-03 Kvalitetsläge spannmål

Nya analyser av fältprover i höstvete efter helgens regn finns nu under fliken Spannmålsprover 2012- Kvalitetsutveckling under Kundsidor.

2012-08-28 Växtodlingsbrev 26-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-08-27 Växtodlingsbrev 25-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-08-24 Nytt veteprov analyserat

Logga in under Kundsidor för analysresultat.

2012-08-17 Kvalitetsläge spannmål

Nu har nya förprover analyserats. Logga in och se analysvärdena under fliken "Spannmålsprover 2012 - Kvalitetsutveckling" på våra kundsidor.

2012-08-20 Växtodlingsbrev 24-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-08-17 Kvalitetsläge spannmål

Vi har tröskat förprover på ett antal platser och i samarbete med Johan Hansson analyserat dessa. Logga in och se analysvärdena under Kundsidor.

2012-07-12 Växtodlingsbrev 21-12, 22-12 & 23-12

Nu finns tre nya brev att läsa på våra kundsidor.

2012-07-09 Rätt svar i tävlingen på Brunnby Lantbrukardag

Pga tekniska problem har svaren från vår kunskapstävling på Brunnby Lantbrukardag dröjt. Här är nu de rätta svaren:

1. Sköldfläcksjuka (korn)

2. Kornets bladfläcksjuka (korn)

3. Svartpricksjuka (höstvete)

4. Gulrost (höstvete)

5. Marktäckningsgrad hos vårraps på fotot:56,6 %

6. Knölsyska

7. Blåklint

Vi gratulerar vinnaren Henrik Wallenberg, Ransta som får en prenumeration på växtodlingsbrev för 2013!

2012-06-28 Växtodlingsbrev 20-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-06-25 Växtodlingsbrev 19-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-06-14 Växtodlingsbrev 18-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-06-09 Kontrollera Kranichfält för gulrost

Vi har hittat relativt omfattande angrepp av gulrost i Kranich i Romfartuna, mellan Sala och Västerås. Kontrollera höstvetefälten, särskilt med Kranich eller annan känslig sort. Se tidigare växtodlingsbrev eller kontakta oss för rekommendation vid konstaterade angrepp.

2012-06-06 Växtodlingsbrev 17-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-05-29 Växtodlingsbrev 16-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-05-26 Se upp för angrepp av gulrost!

Vi har nu sett angrepp av gulrost i höstvete, Kranich (tidigare uppgift om Harnesk var fel information från odlaren), utanför Nyköping. Gula avlånga fläckar på bladen har vuxit fram på ett par dagar och det utvecklas nu sporsamlingar, s.k. pustlar i dessa.  Håll höst- och rågvetefält under uppsikt då svampen har en snabb utveckling. Logga in under Kundsidor för mer info och bekämpningsrekommendation.

Gulrost1.pngGulrost2.png

2012-05-23 Växtodlingsbrev 15-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-05-23 Svavelbrist konstaterat i höstvete

Det förekommer en del ljusflammiga vetefält i år, i vissa fält rör det sig främst om frostpåverkan med brända bladspetsar som ger fältet ett ljusare intryck på avstånd. Dock finns fält där hela plantor är blekgröna och i vissa fall med längsgående strimmor på bladen. Några fält har gödslats med kalksalpeter som huvudgiva och efter den ovanligt fuktiga våren har vi nu kunnat konstatera svavelbrist i ett fält med ovanstående symptom. På bilden syns ett blad med en blekare grön färg och en tendens till strimmor kan anas också på plantorna i bakgrunden. Svavel (sulfatjoner) är mycket lättrörliga i marken och kan lätt lakas ned i markprofilen av regn. Detta är troligen fallet i år om gödseln dessutom saknat svavelinnehåll. Bristen visar sig i en hög N/S-kvot, dvs. en obalans mellan kväve och svavel. Vi har sett fler fält med liknande symptom i varierande omfattning och det kan finnas anledning att göra en växtanalys, speciellt om huvudgivan lagts med N34 eller kalksalpeter. Tidigare år har vi inte  sett någon effekt av svaveltillförsel i fält som för övrigt gödslats utan svavel, men då har vårarna också varit torrare.

Vi har även fått mycket frågor om manganbrist i höstvete. Mangan tas upp av plantorna som tvåvärt mangan, som dock lätt kan fastläggas som manganoxid vid hög tillgång på syre i marken. Manganbrist uppstår därför generellt på lätta eller mycket luckra jordar, men också vid höga pH-värden och kan framträda även på styvare jord vid torka.

Reaktionen är dock reversibel och manganoxid övergår åter till växttillgänglig form när syrehalten minskar, t.ex. efter regn. Förutsättningarna hittills med ovanligt mycket fukt i marken innebär alltså raka motsatsen till de situationer när manganbrist normalt uppkommer i stråsäd. Däremot bedömer vi att det eventuellt kan röra sig om en tillfällig obalans i näringsupptag (i vete med konstaterad brist), när vi haft en relativt lång sval och fuktig period som följts av varmare väder och en kraftigt ökad tillväxt i höstgrödorna. Då kan vi troligen se en effekt av att plantan inte hinner ta upp tillräckligt med mikronäringsämnen för att hålla optimala koncentrationer i växtsaften. Höstgrödor i vårt område påverkas dock sällan av en lätt manganbrist då rotsystemet är kraftigt och plantan därmed växer ifrån problemet. Vårsäd kan drabbas hårdare på känsliga jordar och vid hög syrehalt i marken. Gör i första hand en växtanalys vid misstankar om brist på något näringsämne i grödan för att i så fall kunna sätta in rätt åtgärd. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med växtanalyser i fält med avvikande utseende.

Svavelbrist-4.png

Svavelbrist i Olivin

2012-05-21 Växtodlingsbrev 14-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-05-17 Växtodlingsbrev 13-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-05-07 Utveckling hos höstraps med klumprotsjuka

Som vi noterade i höstas förekom mer klumprotsjuka än vanligt i höstrapsen, detta pga. den varma och blöta hösten med otpimala förutsättningar för svampen att infektera höstrapsen. Angreppen är mest frekventa på de lättare jordarna, där vattnet var fritt i större utsträckning än i de styvare jordarna. En del angripna rapsplantor har utvintrat, men många lever fortfarande, trots kraftigt infekterade rötter. Efterhand som det blir torrare i marken får man räkna med att angripna plantor får allt svårare att klara vattenförsörjningen och tappar i potential. Höstraps klarar sig dock generellt bättre än vårraps där angrepp kan ge större förluster. Bilderna nedan visar plantor av sorten PR45D01 med varierande angreppsgrad. Plantorna till höger är nu mindre och de tidigare svulsterna på rötterna har nu börjat ruttna. På samma fält odlas även Excalibur, med betydligt mindre angrepp av klumprotsjuka.

Hoestraps-klumprot-Kungshamn-2012.JPG

Hoestraps-klumprot-Kungshamn-2-2012.JPG

2012-05-03 Växtodlingsbrev 12-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-04-26 Växtodlingsbrev 10-12 & 11-12

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2012-04-23 Dispens också för Pirimor

KEMI har godkänt en dispens för ytterligare försäljning av Pirimor för säsongen 2012. Dispensen gäller bekämpning av havrebladlus i vårsäd, dvs. havre, vårvete och korn. Dispens har inte lämnats för ärtbladlus i ärter. 

2012-04-20 Dispens för Proline i havre

KEMI har nu godkänt en dispens för användning av Proline i havre under säsongen 2012. Preparatet får användas till DC 69 dvs. avslutad blomning och ger därmed möjlighet till behandling mot Fusarium.

2012-04-19 Växtodlingsbrev 09-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-04-14 Växtodlingsbrev 07-12 & 08-12

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2012-04-05 Växtodlingsbrev 06-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-04-01 Växtodlingsbrev 05-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-03-14 Växtodlingsbrev 04-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-02-08 Växtodlingsbrev 03-12

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2012-01-25 Växtodlingsbrev 01 & 02-12

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2011-12-29 Växtodlingsbrev 34 & 35-11

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2011-12-22 Växtodlingsbrev 33-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-12-19 Ariane S fortsatt godkänd

KEMI beslutade den 15/12 att ge Ariane S fortsatt godkännande till 2015.

2011-12-16 Växtodlingsbrev 32-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-12-13 Växtodlingsbrev 31-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-12-08 Växtodlingsbrev 30-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-11-10 Växtodlingsbrev 29-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-11-02 Växtodlingsbrev 28-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-10-25 Kurs för lantbrukare i Uppsala län

AgriFocus erbjuder tre kurstillfällen på temat "Anpassad och optimerad ogräsbekämpning". Kursens tyngdpunkt kommer att ligga på ogräsbekämpning och hur den kan anpassas på bästa sätt för en fungerande växtodling och samtidigt möta kommande krav på integrerat växtskydd. Anmäl dig här!

2011-10-19 Dags för broddbehandling

Råd om broddbehandling finns nu att läsa på våra kundsidor.

2011-09-29 Växtodlingsbrev 27-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-09-28 Stritförekomst i gulskålar v.39

Hagby: 2 st

Biskopskulla: 0 st

Balingsta: Tippad

2011-09-21 Stritförekomst i gulskålar v.38

Hagby: 1 st

Biskopskulla: 1 st

Balingsta: 0 st

2011-09-20 Växtdlingsbrev 26-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-09-14 Stritörekomst i gulskålar v. 37

Inga stritar hittades i någon av gulskålarna denna vecka.

2011-02-08 Växtodlingsbrev 25-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-09-08 Stritförekomst i gulskålar v.36

Hagby: 2 st vuxna

Biskopskulla: 2 st vuxna

Balingsta: 0 st

2011-09-01 Håll utkik efter larver av kålbladstekel i höstoljeväxter!

Vi har noterat starka angrepp av kålbladstekelns larver i ett fält med oljerättika utanför Uppsala, se bilder nedan. Håll koll i oljeväxtfälten, är plantorna små kan larverna göra stor skada. Eventuell bekämpning görs med godkänd pyretroid vid ca 1 larv/ planta i snitt.

Larv-kaalbladstekel-2.JPG       Kaalbladstekelangrepp-raettika-aug-2011-2.JPG

2011-08-31 Växtodlingsbrev 24-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-08-31 Följ förekomsten av randig dvärgstrit på AgriFocus.se

Problemen med vetedvärgsjuka har ökat de senaste åren. Vi kommer att undersöka förekomsten av stritar med hjälp av gulskålar som vi placerar ut i Örsundsbro, Fjärdhundra och söder om Uppsala. Följ utvecklingen på hemsidan där vi uppdaterar avräknad förekomst av stritar varje vecka framöver.

2011-08-28 Dispens för glyfosat i ärter också i Sörmland

2011-08-23 Dispens för glyfosat i ärter

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för användning av glyfosat i ärter till foderändamål i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Detta efter en ansökan från LRF med anledning av att en del fält mognar av mycket ojämnt. Observera att dispensen endast gäller för bestämda doser glyfosat. Kontakta gärna oss för mer information vid ev. nehov av behandling.

2011-08-10 Växtodlingsbrev 23-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-07-31 Växtodlingsbrev 22-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-07-17 Växtodlingsbrev 21-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-07-17 Växtodlingsbrev 20-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-07-08 Rätt svar i tävlingen i jordartsbestämning var: måttligt mullhaltig styv lera (mmh SL)

Vinnare av tävlingen är Ove Eriksson från Sala som svarade rätt på jordarten och bedömde lerinnehållet till 48%. Han vann ett års prenumeration på AgriFocus växtodlingsbrev. Jordprovet var taget från Kungsängen utanför Uppsala. Svårigheten i bedömningen av denna jord var det stora innehållet av mjäla som maskerade lerinnehållet. En ledtråd till mjälainnehållet gavs av de flytjordstendenser som jorden visade i vått tillstånd. Kornstorleksfördelningen var 49,4% ler, 43,2% mjäla och finmo samt 7,4% grovmo och sand. Mullhalten var 3,85%.

2011-07-05 Besök oss på Brunnby Lantbrukardag torsdag 7 juli

Välkomna till vår monter på Brunnby Lantbrukardag. Vi kommer att visa en odlingsdemo i samarbete med Svensk Raps och Frö och Oljeväxtodlarna Stockholm-Uppsala, där vi jämför skillnader mellan linje- och hybridvårraps. Ni hittar oss vid försöksodlingarna bakom huvudbyggnaden på Brunnby.

2011-07-04 Moddus M registrerad i stråsäd

Moddus M (tidigare Moddus 250 EC), har nu fått registrering för användning i vete, rågvete, korn och havre, utöver den tidigare registreringen i råg och gräsfrö. Det finns nu därmed möjlighet att stråförkorta all stråsäd.

2011-06-29 Växtodlingsbrev 19-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-06-24 Gödselmarknad

Gödselförsäljningen är igång och priserna steg snabbt efter säljstart. Återförsäljarna köper inte på sig några större lager numera utan mindre volymer köps in och säljs löpande för att följa marknadsrörelserna. En stark spannmålsmarknad ökar intresset för odling och ger gödseltillverkarna möjlighet att ta ut högre priser eftersom efterfrågan på gödsel ökar. Efterfrågan på gödsel är starkt kopplad till spannmålsmarknaden och gödselmarknaden kommer med största sannolikhet att följa spannmålspriserna även i fortsättningen.

Det finns anledning att ta hem en del av gödselbehovet tidigt när priserna är stigande. Tänk dock på att priserna kan komma att röra sig både uppåt och nedåt beroende på spannmålspriserna framöver.

2011-06-15 Växtodlingsbrev 18-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-06-15 Växtodlingsbrev 17-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-06-07 Växtodlingsbrev 16-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-06-07 Växtodlingsbrev 15-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-05-26 Växtodlingsbrev 14-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-05-18 Dokumentation av karenstid

Ifyllande av karenstid i sprutjournalen behöver bara göras om ordet "karenstid" uttryckligen står på etiketten för aktuellt preparat, detta enligt Livsmedelsverkets bestämmelser. Om karenstid saknas skall man dock ange "saknas" i fältet för karenstid i sprutjournalen. Uttrycks t.ex "behandling tillåten senast x dagar före skörd"  utgör detta alltså inte en formell karenstid och därför kan "saknas" anges i journalen. Saknas karenstid behöver heller inte skördedatum anges utan hänvisar då till att karenstid saknas.

2011-05-18 Kayak registrerad

Kayak är en ny fungicid från Syngenta, för svampbekämpning i korn. Preparatet består av ren cyprodinil (tidigare i Unix) och får användas fram till DC 65, med effekt på framförallt sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka samt mjöldagg.

2011-05-17 Växtodlingsbrev 13-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-05-10 Fältvandring för lantbrukare i Uppsala län

AgriFocus bjuder in lantbrukare i Uppsala län till fältvandringar på temat "Vårbrukets betydelse för grödans etablering, ogräskonkurrens och växtnäringsutnyttjande". Fältvandringarna anordnas inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och finansieras av EU och Svenska Staten. För mer information,
klicka här.

 

2011-05-10 Växtodlingsbrev 12-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-05-02 Växtodlingsbrev 11-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-04-28 Växtodlingsbrev 09-11 & 10-11

Nu finns två nya brev att läsa på våra kundsidor.

2011-04-18 Tillfälligt godkännande av MCPA

Kemikalieinspektionen har beslutat att tillfälligt godkänna produkterna MCPA 750 (reg. nr. 3345), Nufarm MCPA 750 (reg. nr. 3236) samt Hormotex (reg. nr. 3247). Godkännandet gäller som längst till och med 2011-12-31, men kan återkallas efter att den pågående förnyade prövningen är avslutad. Användningsområdet för produkterna är enligt vad som gällde 2009. Det är med andra ord tillåtet att använda i MCPA i såväl stråsäd (t.o.m. DC 31) som lin och potatis, oavsett etikettext.

2011-04-18 Växtodlingsbrev 08-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-03-31 Växtodlingsbrev 06-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-03-31 Sista datum för poolavtal hos Lantmännen

Idag, 31 mars, är sista datum att teckna poolavtal hos Lantmännen. Detta gäller både Pool 1 och Pool 2.

2011-03-24 Växtodlingsbrev 05-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-03-18 Nytt ogräspreparat för raps registrerat!

Ogräspreparatet Galera, från Dow, har nu godkänts av Kemikalieinspektionen för användning i höst- och vårraps. Galera innehåller klopyralid (aktiv substans i Matrigon) samt picloram. Preparatet breddar ogräseffekten jämfört med Matrigon och har även effekt på bl.a målla och snärjmåra. Galera är inte lika temperaturkänsligt som Matrigon.

2011-03-04 AgriFocus lanserar mobil sprutjournal!

Vi kan nu erbjuda en funktion för sprutjournal i mobiltelefon eller via dator. Sprutjournalen uppfyller alla krav på dokumentation och kommer att hållas uppdaterad med avseende på förändringar i godkända preparat m.m. Journalen kan fylllas i direkt i telefonen och sedan enkelt skickas till din e-postadress för att sedan sparas eller skrivas ut. Kunder till AgriFocus betalar 300 kr/år för tjänsten, icke-kunder betalar 400 kr/år. Beställ tjänsten under Sprutjournal eller kontakta oss för mer information! Utnyttja möjligheten att direkt vid körning få en korrekt sprutjournal i tydligt format som sparas säkert i datorn!

2011-02-28 Tjäle under snön?

Vid provgrävning på olika jordar har vi nu konstaterat att det i vissa lägen finns tjäle ned till ca 1 dm, samtidigt som det råder total avsaknad av tjäle på fält i andra lägen. Det som kan skilja mellan fälten vi har undersökt är ev. snödrev som kan ha underlättat för kylan att tränga ned där vi nu hittar tjäle. Snötäcket är ca 50 cm djupt på platserna, dock är temperaturen vid markytan och någon cm ned i marken 0 grader, oavsett upplevd tjäle eller ej. Vid denna temperatur är förutsättningarna för snömögel klart gynnsamma, och de höstsådda plantorna har också en viss ämnesomsättning. Det innebär att plantorna förbrukar en del av sina näringsreserver under snön, och därmed riskerar att drabbas hårdare av t.ex snömögelangrepp. Det långvariga snötäcket och temperaturen vid markytan gör att förutsättningarna för snömögel är väl uppfyllda. Vi tror därför att förekomsten av smitta samt beståndens beskaffenhet kommer att vara de avgörande faktorerna för omfattningen av utvintringsskador framöver. Små plantor eller glesa bestånd minskar risken för spridning av snömögel inom beståndet, medan plantor i tätare bestånd lättare sprider svampen sinsemellan

.

Tempmaetning-2.jpg  Tempmaetning.jpg

2011-02-24 Försäsongsträff inför 2011

Vi ordnar en växtodlingsträff inför säsongen 2011 där vi presenterar vår verksamhet och även diskuterar förutsättningar och strategier inför vårbruket, linodling, marknadsläget och växtskyddsnyheter. Vi träffas vid Hagby Bygdegård utanför Uppsala tisdagen den 8:e mars kl. 19.00 Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Ta gärna med andra intresserade lantbrukare! Anmäl dig här senast 7 mars.

 

2011-02-24 Växtodlingsbrev 03-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor

2011-02-15 Växtodlingsbrev 02-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor

2011-02-10 Beslut om användningsvillkor för Proline EC 250

Kemikalieinspektionen har nu fattat beslut om nya användningsvillkor för fungiciden Proline. För enkelbehandlingar i stråsäd och höstraps är villkoren oförändrade mot tidigare. För vårraps samt om dubbla behandligar görs per säsong, gäller dock att en permanent gräsbevuxen skyddszon om minst 10 m skall finnas mot vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller är vattenförande hela året.

2011-01-28 Växtodlingsbrev 01-11

Nu finns ett nytt brev att läsa på våra kundsidor.

2011-01-23 Välkommen som kund hos AgriFocus!

Rådgivningsverksamheten är nu igång. Vi välkomnar nya kunder i Uppland, Västmanland, Södermanland och Dalarna. Missa inte möjligheten att ta del av vårt introduktionserbjudande. Fram till 31/1-11 får du 500 kr i rabatt när du tecknar ett abonnemang på vårt växtodlingsbrev. Läs mer om vad vi kan erbjuda under TJÄNSTER i menyn.

Om växtodlingsbreven

AgriFocus växtodlingsbrev håller dig uppdaterad och ger tydliga råd för en lönsam och effektiv växtodling. I abonnemanget ingår:

  • Växtodlingsbrev (c:a 35 st/år)
  • Telefonrådgivning kring kortare ärenden
  • Aktuell information via SMS och hemsida
Pris: 1960 kr/år

Beställ här 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss