AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Användarnamn: A0014

Lösenord:

Sprutjournal

Den som sprider klass 1 eller klass 2 bekämpnings-medel ska enligt lag (SNFS 1997:2) föra journal över varje spridningstillfälle och sedan spara dokumentationen under tre år. Endast växtskyddsmedel som är godkända i Sverige får användas och de får endast användas enligt anvisningarna på etiketten, annars är det ett brott mot tvärvillkoren.

 

Sprutjournalen förs med en sida för varje skifte och år och förs lämpligen löpande i fält. Tänk på att numera skall ev. karens före skörd anges för använda preparat. Man skall också ange första skördedatum för fältet. Detta måste inte finnas i själva sprutjournalen men ska kunna redovisas vid kontroll.