AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Växtodlingsbrev 14-18

 

Planera för höstrapssådd!

Avdödning av höstraps inför skörd

Brevhuvud-3.PNG
 

Inbjudan till fältvandringar för lantbrukare i Uppsala län:

Jordbearbetningens betydelse för grödans etablering, ogräskonkurrens och växtnäringsutnyttjande

Fältvandringen kommer att belysa:

· Tekniker för god plantetablering.

· Lämpliga bearbetningstekniker på olika jordar för optimal etablering.

· Konkurrenseffekter hos bra bestånd jämfört med svaga.

· Hur växtnäringsutnyttjandet kan förbättras med en bra gröda.

 

Väletablerade grödor i god tillväxt ger det bästa utnyttjandet av insatsvaror och  minst påverkan på omgivande miljö, då bekämpningsbehovet och risken för växtnärings-läckage minskar. Vi kommer att visa på såbäddens utformning och egenskaper bl.a. med hjälp av en såbäddslåda, där vi kan undersöka såbotten, jordstruktur i såbädden m.m. Utnyttja möjligheten till en fördjupad diskussion kring jordbearbetning och sådd!

För att fältvandringarna skall kunna genomföras krävs föranmälan, vänligen anmäl planerat deltagande till oss enligt datum på nedan.

Tisdagen den 20/9 kl. 17.00 hos Johan Andersson. Vi samlas vi Simtuna kyrka, Fjärdhundra. Anmälan senast den 16:e September.

 

Medtag fika!

Välkomna hälsar Frida och John!

 Anmäl dig här!

  

Fältvandringarna anordnas inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och finansieras av EU och Svenska Staten.

 EU-logga-1.jpg

Om växtodlingsbreven

AgriFocus växtodlingsbrev håller dig uppdaterad och ger tydliga råd för en lönsam och effektiv växtodling. I abonnemanget ingår:

  • Växtodlingsbrev (c:a 35 st/år)
  • Telefonrådgivning kring kortare ärenden
  • Aktuell information via SMS och hemsida
Pris: 1900 kr / år

Beställ via mail till johnlofkvist@live.se

Märk brevet med ”Beställning av växtodlingsbrev”. Ange namn, adress, postadress, mobilnummer samt e-postadress.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss