AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Växtodlingsbrev 14-18

 

Planera för höstrapssådd!

Avdödning av höstraps inför skörd

Lantbrukskrönika - Hellre en liten välsignad bit än ett stort helvete?

Det har tidigare konstaterats att de svenska höstveteskördarna inte längre ökar i samma takt som tidigare. Detta har givit upphov till mycket diskussion och frågeställningar i branschen, vad beror detta på? Skördenivåerna i försöken har fortsatt att öka över tid, men den fältmässiga odlingen tycks alltså uppvisa en annan utveckling.  Vi har också haft en stark utveckling av bl.a. maskiner, redskap och växtskydd de senaste decennierna, vilket ju spontant skulle tänkas bidra ytterligare till stärkta odlingsresultat. En annan faktor som dock har förändrats i minst lika stor utsträckning är den så kallade storleksrationaliseringen. Enheterna har vuxit rejält och lantbruksföretagen ser annorlunda ut nu jämfört med för 20-30 år sedan.  Många har en mångfacetterad verksamhet, exempelvis med en utbredd entreprenadverksamhet i kombination med stora växtodlingsarealer. Den maskinkapacitet vi nu har tillgång till möjliggör detta i större utsträckning än tidigare.

När det gäller de avtagande skördeökningarna hänvisar vissa till markpackning, andra till dränering och det finns en rad ytterligare olika idéer om varför utvecklingen ser ut som den gör. Att den förändrade strukturen med större enheter skulle vara en viktig del i det hela är knappast någon revolutionerande nyhet. Det måste vara närmast självklart att det i praktiken är svårare att göra alla insatser vid optimala tidpunkter på en stor areal jämfört med en mindre. Grundförutsättningar såsom markstruktur följer dock ofta med i sammanhanget. E n viktig skillnad från tidigare är att vi numera har teknisk möjlighet att ta oss fram i fält under förutsättningar som inte skulle ha varit möjligt, eller ens nödvändigt för 25 år sedan. Det går att tröska under mycket blöta förhållanden, vi kan sedan dra en kultivator genom blöta leror eller plöja när det till slut blir alltför blött för kultivering osv. Det är möjligt därför att vi har betydligt tyngre ekipage som därmed samtidigt riskerar att ställa till ännu större skada på markstrukturen. Med ökande areal ökar risken för att vi måste ut i fält vid olämpliga tidpunkter för att hinna med, och vi har därmed hamnat en ond cirkel.

Hur många av oss har lyckats få ut full utväxling av vår befintliga areal innan vi tar till oss mer mark? Det vet vi inte, men sannolikt skulle det vara möjligt att få ut betydligt högre produktion ur mycket åkermark utan att hamna i en situation där resultatet blir en halvmesyr  i större skala.

Vi anser inte att man generellt skall hålla sig till en viss begränsad areal, men vi uppmanar till att försöka ta ut den fulla potentialen i befintlig mark. Det kan visserligen finnas olika incitament till lantbruksföretagande, men om man är intresserad av växtodlingen i sig, bör det vara särskilt tillfredsställande att ha en så optimal produktion som möjligt. Finns resurser för att bruka arealen optimalt? På en större gård, finns personal som har den rätta känslan och intresset för produktionen? Det kan i sig vara ett vanligt problem, det är svårt att få tag på riktigt duktiga medarbetare som inte redan driver egna företag.

Är markens grundförutsättningar så bra som möjligt? Finns brister i dräneringen eller släpar kalkningen efter? Finns det ens en relevant markkartering som visar på de grundläggande egenskaper som inte syns för blotta ögat? Finns fält som faktiskt inte är brukningsvärda och bör avyttras? Många drar sig för de stora insatserna som dikning och kalkning, men man måste inte åtgärda hela arealen på en gång, ta en bit i taget! Arrendemark kan bli särskilt eftersatt, ingen vill ta kostnaden när kontrakten löper över kort tid, men det bör gå att förhandla fram olika lösningar på detta om man bara tar diskussionen.

Vi har under ett par säsonger haft en serie uppskattade fältvandringar på temat med intressanta diskussioner, och vi är övertygade om att det finns många ytterligare ton i skörd att hämta på svensk åkermark, men det krävs en utvärdering och uppväxling på gårdsnivå för att se var de finns!

Frida Olsson, AgriFocus

Om växtodlingsbreven

AgriFocus växtodlingsbrev håller dig uppdaterad och ger tydliga råd för en lönsam och effektiv växtodling. I abonnemanget ingår:

  • Växtodlingsbrev (c:a 35 st/år)
  • Telefonrådgivning kring kortare ärenden
  • Aktuell information via SMS och hemsida
Pris: 1960 kr / år

Beställ via mail till johnlofkvist@live.se

Märk brevet med ”Beställning av växtodlingsbrev”. Ange namn, adress, postadress, mobilnummer samt e-postadress.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss