AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

Växtodlingsbrev 14-18

 

Planera för höstrapssådd!

Avdödning av höstraps inför skörd

Lantbrukskrönika - Att vara sin egen lyckas smed…

Skörden och höstbruket 2013 är nu praktiskt taget till ända. Höstgrödorna i vårt område var allt mellan obefintliga till relativt lågpresterande, vårgrödorna var däremot riktigt bra på flera håll vilket vägde upp en del av skördetappet. I resten av världen har prognoserna under året pekat på rejält ökad produktion av spannmål, inte minst för majsen, vilket har dämpat prisnivån för jordbruksråvaror. För många känns det nu betungande att sitta med en lägre totalskörd samtidigt som priserna tappar i höjd. Att marknaden har blivit allt mer komplex de senaste åren kan nog alla skriva under på, och det är något som knappast lär ändra sig. Det enda vi kan ändra är vårt eget förhållningssätt till läget och sättet vi agerar på i vårt företagande.

Marknaden är mer rörlig och föränderlig både på gott och ont, där varierar åsikterna. Det finns möjlighet att påverka sina intäkter i större utsträckning än tidigare, men för många lantbrukare ses detta som ytterligare ett moment att administrera. Man känner en stress över att följa marknadsutvecklingen och sätta sig in i de olika sammanhang som påverkar prisrörelserna, för att sedan agera vid rätt tidpunkt och få så bra betalt för skörden som möjligt.

Om vi förutsätter att ”den nya marknaden” är här för att stanna, så får vi acceptera att spannmålspriserna i Sverige kommer att påverkas av t.ex. majsskörden i USA och Ukrainas veteexport, likväl som av rena börsplaceringar av ”day traders” som likaväl investerar i olja eller ädelmetaller, beroende på hur respektive marknad utvecklas. Utifrån detta kan vi försöka göra det bästa av situationen i det egna företaget.

Vi kan knappast förändra den rådande stämningen på marknaden för jordbruksråvaror, men vi kan försöka göra så bra affärer som möjligt utifrån rådande läge. Det finns nominella prisnivåer som marknaden förhåller sig till, terminspriser på börser och utställda priser för fysisk spannmål hos olika handlare. Man ska dock inte förledas att tro att dessa utgör hela spelutrymmet för priserna, det finns nästan alltid fler alternativ och möjligheter, bara man är öppen för att se dem.

Att enbart handla med en uppköpare är sällan det mest lönsamma sett över tid. Det är lätt att hänvisa till lojalitetsförmåner och liknande fördelar med att vara helkund hos ett företag. Detta är vanligt inte minst inom banksfären, man lockar med förmåner för kunder som har samtliga tjänster hos en och samma bank, men i praktiken missar man ofta andra bättre erbjudanden när man låst sig till en leverantör. Räkna på vad (och OM) du tjänar på din eventuella lojalitet hos ett och samma företag, jämfört med att se över flera alternativ när du skall sälja spannmål eller köpa insatsvaror.

Tänk också på att det kan finnas öppningar för affärer av specifika volymer eller kvaliteter som kan betinga högre värden än rådande ”dagspriser”. Underhåll kontakterna med flera handlare och undersök vilka möjligheter som finns när du ska sälja spannmål. Det gäller även vid köp av insatsvaror, förutsatt att man är intresserad av prisbilden. Det står naturligtvis var och en fritt att välja vilka parametrar man gör affärer utifrån, vissa går endast på bästa pris, medan andra kanske i grunden värderar en bra affärskontakt högre. Fundera också över möjligheten att gå samman med andra odlare i försäljning av spannmål eller inköp av insatsvaror, det kan t.ex. gå att få ihop större volymer som kan rendera ett bättre pris, utan att de för den skull måste lagras på samma ställe. Det kan betala sig med en arvoderad person i ett sådant samarbete som ansvarar för att hålla kontakter med handlarna och hitta bra affärer åt gruppen.  I praktiken går det även att handla med fristående mäklarfirmor även utomlands för att hitta bra avsättning för sin spannmål, man är med andra ord inte begränsad till de ”ordinarie” uppköparna.

Sammantaget går det inte att styra världsmarknaden, men det går att sträva efter att göra bästa möjliga affärer utifrån rådande marknadsläge. Vill man uppnå nya resultat krävs det dock att man gör saker annorlunda. Se över vilka möjligheter du har och utnyttja dem för att göra bättre affärer! Det finns mer att göra. Intäkterna är en avgörande post i företaget, det är väl värt att lägga energi på att försöka maximera dem!

Frida Olsson, AgriFocus

Om växtodlingsbreven

AgriFocus växtodlingsbrev håller dig uppdaterad och ger tydliga råd för en lönsam och effektiv växtodling. I abonnemanget ingår:

  • Växtodlingsbrev (c:a 35 st/år)
  • Telefonrådgivning kring kortare ärenden
  • Aktuell information via SMS och hemsida
Pris: 1960 kr/år

Beställ här

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss