AgriFocus
Hem Tjänster KUNDSIDOR Sprutjournal Kontakt Om oss

OBS! Det går inte att skicka en sprutjournal från denna sida

Sidan är endast avsedd som exempel och ger dig en möjlighet att se hur sprutjournalen fungerar. Genom att navigera till denna sida i mobiltelefonen kan du också prova om din telefon fungerar tillsammans med sprutjournalen.

Sprutjournal
 
Skifte*
Gröda*
Grödans utvecklingsstadie
Sprutförare*
Uppdragsgivare
 
Datum & Tidpunkt*
Temperatur*
Vindstyrka*
Vindriktning*
 
Syfte*
 
Ogräspreparat
Dos
Ogräspreparat
Dos
Ogräspreparat
Dos
Ogräspreparat
Dos
 
Glyfosatpreparat
Dos
 
Svamppreparat
Dos
Svamppreparat
Dos
Svamppreparat
Dos
Svamppreparat
Dos
 
Insektspreparat
Dos
Insektspreparat
Dos
 
Tillväxtregleringspreparat
Dos
 
Bladgödslingsmedel
Dos
 
Övrigt preparat
Dos
 
Markanpassat skyddsavstånd
Vindanpassat skyddsavstånd
 
Påfyllningsplats*
Rengöringsplats*
 
Karenstid
Skördedatum OBS! Ifylles efter skörd.
 
Övrigt
 
OBS! Fält markerade med " * " måste fyllas i för att sprutjournalen skall kunna skickas.
 
 

Sprutjournal

Den som sprider klass 1 eller klass 2 bekämpnings-medel ska enligt lag (SNFS 1997:2) föra journal över varje spridningstillfälle och sedan spara dokumentationen under tre år. Endast växtskyddsmedel som är godkända i Sverige får användas och de får endast användas enligt anvisningarna på etiketten, annars är det ett brott mot tvärvillkoren.

 

Sprutjournalen förs med en sida för varje skifte och år och förs lämpligen löpande i fält. Tänk på att numera skall ev. karens före skörd anges för använda preparat. Man skall också ange första skördedatum för fältet. Detta måste inte finnas i själva sprutjournalen men ska kunna redovisas vid kontroll.